Kullanılması Tehlikeli Olan Bitkiler

dikkat_bu_bitki_oldurucu_olabilir

SATILMASI, KULLANILMASI TEHLİKELİ OLAN BİTKİLER

itkisel ilâçların hazırlanmasında yararlanılan otlar arasında, ge- ^ lişigüzel kullanılması çok tehlikeli olanlar da vardır. Sağlık Ba­kanlığı, bunların gerek gelişigüzel satılmasını, gerek kullanılmasını sakıncalı görmüş, bir genelgeyle bu bitkilerin listesini yayınlamıştır.

Bir kısmı elinizdeki kitapta da bulnan gelişigüzel kullanılması teh­likeli olan bitkiler şunlardır:

 • ADAÇAYI
 • ADAMOTU (ADEMOTU)
 • ALTINKÖKÜ
 • BALDIRAN
 • BALIKOTU
 • BANOTU
 • BEYAZ ÇÖPLEME
 • ÇAVDARMAHMUZU
 • ÇİĞDEM
 • EBUCEHİLKARPUZU
 • EĞRELTİOTU
 • EŞEKHIYARI
 • GÜZELAVRATOTU
 • HABBELMİLÜKYAĞI
 • HAŞHAŞ
 • HİNTYAĞI VE BİTKİSİ
 • HORASANİ
 • İNYASBAKLASI
 • JABORANDİYAPRAĞI
 • KANTARİT /KUNDUZ BÖCEĞİ
 • KARAARDIÇ
 • KARABÜKEN
 • CALABARBAKLASI
 • KATRANRUHU (KREOZOT)
 • KENDİR
 • KENEVİR
 • KENOPOP ESANSI
 • KROTON
 • KURTBOĞAN
 • OPLUM
 • PAPAZOTU
 • PATOLOMBA (KATALAMBA)
 • PİREOTU
 • PODOFİLİN
 • TATULA YAPRAĞI VE ÇİÇEĞİ
 • SEDEFOTU
 • YÜKSÜKOTU  *

 

 

*  Dr. Adil Asımgil Şifalı Bitkiler