Güzelavrat Otu

guzelavratotunun-faydalari

GÜZELAVRAT OTU

Latince Adı: Atropa Belladone.

Bitki: Mayıs-Ağustos aylarında es­merimsi mor renkli çiçekler açan, no­hut tanesi büyüklüğünde parlak siyah meyvalara sahip, 1.5 metreye kadar yükselebilen ılıman iklim bitkisi olan güzelavrat otu koru ve orman açıklık­larında yetişir.

Yetiştiği Yerler: Daha ziyade Orta Avrupa’da İtalya ve Fransa’da, Güney İngiltere’de, Amerika’da bulunmakta­dır. Ülkemizde ise özellikle Kırklareli (Demirköy civarı), Bolu (Abant civarı), Balıkesir (Alaçam ormanları), Trabzon (Zigana dağları), Sinop (Ayancık Or­manları), Adana ve Hatay illerinde rastlanmaktadır.

Tarihçe: Bâtıl inanışlara göre, ca­dılar, ayinlerinde hayal gördürücü etki­si için bu bitkiyi kullanmaktadırlar.

1582’de İskoçya Kralı, Danimarka ordusunu yataklarında güzelavrat otu ile zehirlemek suretiyle yenmeyi ba­şarmıştır.

Belladona iki İtalyanca kelimenin birleştirilmesi ile elde edilmiştir. İtal­yanca bella güzel, dona hanım anla­mına gelmektedir. Bitkinin eskiden Ro­malı hanımlar tarafından kozmetik bo­ya olarak ve gözbebeklerini büyütüp etkileyici bakışlara sahip olmak ama­cıyla kullanıldığı bilinmektedir.

Kullanılışı: Orta çağda çok zehirli bir yaprak olarak tanınan Atropa Bella- done 16. yy.dan itibaren insan ve hay­van sağlığında kullanılmaya başlan­mıştır. ilaç olarak kullanılan kısımlar bitkinin yaprakları ve kökleridir.

Yapraklar çiçek açma zamanından önce toplanır ve havadar gölgelik yer­lerde kurutularak toz haline getirilir.

Kökleri ise bitki çiçekli iken yani yaz sonunda topraktan çıkarılır yıkanır, tam olarak veya ince dilimler halinde kesildikten sonra kurutulup toz haline getirilir.

Bu materyal kapalı cam kavanoz­larda, ışıksız yerlerde muhafaza edil­melidir.

İçindeki Maddeler: Güzel avrat otunun önemi bulundurduğu, ilaç sa­nayiinde de geniş olarak kullanılan at­ropin, skopolamin ve hyosiamin adlı alkaloid maddelerden ileri gelir. Kök­lerde alkaloid miktarı daha yüksektir.

Tıbbî Etkiler: Atropa Belladone’nin ihtiva ettiği alkaloidlerin geniş tıbbî et­kileri vardır. Düşük dozlarda beyindeki dolaşım sistemi merkezini uyararak kalbi yavaşlatır ve damarları büzerek kan basıncını, yani tansiyonu yükseltir. Yüksek dozları ise kalbi hızlandırır ve tansiyonu düşürür.

Bağırsak kaslarını gevşetmesi ve hareketlerini azaltması sebebiyle bar­sak spazmlarında fayda sağlar. Aynı sebeple spastik kolit denilen hastalığın kabızlık dönemlerinde spazma bağlı kabızlığı önler.

Astım nöbetlerinde de bronşların daralması handikapını ortadan kaldıra­rak rahatlamaya yol açar ve nefes dar­lığını giderir.

Bir beyin hastalığı olan Parkinson hastalığında titreme ve kasların sertliği şikayetlerini azaltır.

Tükrük, ter, mide ve bronş salgıları gibi vücut ifrazatlarını azaltır. Özellikle mide asid salgısını azaltması ile, bu salgının artışıyla karekterize gastrit ve ülserlerde kullanılır. Yine ülserli mide­lerde spazmı çözerek spazmı giderir.

Bitkinliği ortadan kaldırır. Ayrıca la­paları ağrı kesici olarak haricen sürü­lebilir.

Daha önce de yazdığımız gibi bitki zehirlidir. 10 kadar meyva veya 1 gram kuru yaprak tehlikeli zehirlenme­lere yol açabilir. Susuzluk, boğazda kuruluk, başağrısı, sayıklama, taşkın­lık ve hiddet zehirlenme belirtileridir.

Alkaloidler idrar kesesi kaslarını gevşeterek kapasiteyi artırırlar böylece çocukların gece işemelerinde faydalı olabilir.

Güzelavrat otunun etkili maddeleri­ni içeren birçok müstahzar eczahanelerde mevcut olup doktor kontrolü dışında kullanmak çok tehlikelidir. *

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir