Kullanılması Tehlikeli Olan Bitkiler

dikkat_bu_bitki_oldurucu_olabilir

SATILMASI, KULLANILMASI TEHLİKELİ OLAN BİTKİLER

itkisel ilâçların hazırlanmasında yararlanılan otlar arasında, ge- ^ lişigüzel kullanılması çok tehlikeli olanlar da vardır. Sağlık Ba­kanlığı, bunların gerek gelişigüzel satılmasını, gerek kullanılmasını sakıncalı görmüş, bir genelgeyle bu bitkilerin listesini yayınlamıştır.

Bir kısmı elinizdeki kitapta da bulnan gelişigüzel kullanılması teh­likeli olan bitkiler şunlardır:

  • ADAÇAYI
  • ADAMOTU (ADEMOTU)
  • ALTINKÖKÜ
  • BALDIRAN
  • BALIKOTU
  • BANOTU
  • BEYAZ ÇÖPLEME
  • ÇAVDARMAHMUZU
  • ÇİĞDEM
  • EBUCEHİLKARPUZU
  • EĞRELTİOTU
  • EŞEKHIYARI
  • GÜZELAVRATOTU
  • HABBELMİLÜKYAĞI
  • HAŞHAŞ
  • HİNTYAĞI VE BİTKİSİ
  • HORASANİ
  • İNYASBAKLASI
  • JABORANDİYAPRAĞI
  • KANTARİT /KUNDUZ BÖCEĞİ
  • KARAARDIÇ
  • KARABÜKEN
  • CALABARBAKLASI
  • KATRANRUHU (KREOZOT)
  • KENDİR
  • KENEVİR
  • KENOPOP ESANSI
  • KROTON
  • KURTBOĞAN
  • OPLUM
  • PAPAZOTU
  • PATOLOMBA (KATALAMBA)
  • PİREOTU
  • PODOFİLİN
  • TATULA YAPRAĞI VE ÇİÇEĞİ
  • SEDEFOTU
  • YÜKSÜKOTU  *

 

 

*  Dr. Adil Asımgil Şifalı Bitkiler